Becari Compliance

COMPANYIA

Igmasa és un grup professional independent que es dedica a la gestió comptable i fiscal d’empreses a nivell internacional.

POSICIÓ

Igmasa busca incorporar un becari per tal de donar suport a l’àrea de compliance en la seva operativa diària consistent en l’alta i manteniment documental de clients.

FUNCIONS

Les principals tasques que hauria de fer el becari serien:

  • Revisió d’expedients de clients antics: actualització dels fitxers i sol·licitar la documentaciódesfasada.
  • Arxiu i classificació física i digital dels documents de Compliance procedents de diversesjurisdiccions.
  • Realització de recerques al WORLD CHECK (Thomson Reuters).
  • Tasques de Secretaria Legal de les empreses del Grup: control escriptures de constitució,nomenament d’administradors i apoderats.
  • Recerca d’informació legal segons les necessitats del departament: qüestions mercantils,fiscals i laborals.
  • Participació en els procesos d’estandardització dels documents legals del grup (contracteslaborals, de prestació de serveis, models d’actes societàries, d’escriptures de constitució ipoders…).
  • Participació en la elaboració dels manuals de pràctiques societàries de les diversesjurisdiccions on opera IGMASA: Portugal, Espanya, Andorra, Holanda, Bèlgica,Luxemburg, Singapur, EUA, Uruguay.
  • Suport administratiu en tasques ad hoc.

FORMACIÓ

Estudiants de Dret.

EXPERIÈNCIA

 No es requereix experiència prèvia sinó capacitat de treball i implicació.

REMUNERACIÓ

Es proporcionarà una ajuda econòmica d’entre 150-250€ aproximadament.

LLOC DE TREBALL

Andorra la Vella

 

Interessats enviar CV a la direcció nuria.masip@globaltalentmanagers.com.